Ίδρυση εταιρείας από Ν. Κασσόρη- Ε. Σοφιανό- Σ. Περιβολάρη