Φλοτέρ πλαστικό 1/2″ πλάι-πυθμένος με ορειχάλκινη βέργα 20cm

Περιγραφή

Φλοτέρ πλαστικό 1/2"πλάι-πυθμένος ανοξίδωτη βέργα 20cm
62020 Φλοτέρ πλαστικό 3/8″πλάι-πυθμένος ανοξίδωτη βέργα 20cm

    Κατηγορία: